เรียนรู้ Leica BLK LiDAR | Laser Scan เครื่องสแกน 3D Indoor Outdoor จากไลก้า

Leica BLK Learning Center(Thai) เรียนรู้การใช้งาน Lidar Scanner, Survey Scanner จากแบรนด์ระดับโลก Leica

 • แกะกล่อง Leica BLK360 ในกล่องมีอะไรบ้าง?
 • Leica BLK360 เอาไว้ใช้ทำอะไร?
 • Cyclone Field
 • Cyclone Register360 : Overview
 • Cyclone Register360 : การ Import ข้อมูล
 • Cyclone Register360 : การ Align จุดสแกนมีแบบไหนบ้าง ทำงานอย่างไร
 • Cyclone Register360 : การสร้าง รายงาน
 • Cyclone Register360 : การ Export ข้อมูลแบบต่างๆ PTS, PTX, E57
 • Reality/Space Capture คืออะไร?

Case Study

 • Case Study1 ตึกแถวการวัดขนาด
 • Case Study2 ถ้ำ
 • Case Study3 วัดอรุณ

Slam 100 Learning


Showing all 2 resultsVisual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress