ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ และการคำนวนปริมาตร

ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ และการคำนวนปริมาตร

สำหรับการเลือกพื้นที่ และการคำนวนปริมาตรนั้น ส่วนใหญ่แล้วเรามักจะใช้กับวัตถุที่ไม่สามารถวัดขนาดได้ อาทิเช่น ทราย หิน ดิน หรือแม้กระทั่งวัตถุดิบทางการเกษตรอย่าง ข้าว ธัญพืชต่างๆ เป็นต้น ซึ่งในการวัดปรมาตรานี้จะมีส่วนช่วยในการคำนวนปรมาณที่ต้องใช้ในการก่อสร้างหรือเป็นการสำรวจปริมาณสินค้าในโกดัง เป็นต้น ซึ่งในขั้นตอนการสาธิตนี้เราใช้อุปกรณ์อย่าง Slam 100 เช่นเดิม และจะเป็นการเริ่มตั้งแต่หลังจากที่สแกนวัตถุ นำเข้าโปรแกรม การประมวลผล การตัดเลือกเฉพาะจุดที่ต้องการ การคำนวนด้วยโปรแกรม และสุดท้ายการดึง Report ออกมาเป็นเอกสาร แต่ก่อนที่จะไปเริ่มทำกันทุกคนต้อง Export ไฟล์นามสกุม .las กันก่อนนะครับ  ซึ่งจะมีขั้นตอนอย่างไรเราไปติดตามกันเลยครับ

ขั้นตอนการเลือกพื้นที่ที่ต้องการ

1. เปิดโปรแกรม Smart PiontCloud

2.เปิดงานนนามสกุล .las ด้วยคลิกที่ปุ่ม Add 

3.ไปที่เมนู Operation จากนั้นเลือก select เพื่อทำการเลือกพื้นที่ๆไม่จำเป็น (พื้นที่ที่เลือกจะเป็นสีชมพู)

4. เมื่อเลือกพื้นที่ไม่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Outer Crop

5. Export ไฟล์ที่ทำการ Crop ไว้ โดยไปที่ Save selection data

การคำนวนปริมาตรจากโปรแกรม

1. เปิดไฟล์ที่ทำการ Crop พื้นที่ไว้นามสกุล .las

2. ไปที่เมนู Operation และเลือกเครื่องมือ Draw Polgyon จากนั้นคลิดตามจุดที่เราต้องการ (หากเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีหลังคาหรือวัตถุด้านบน สามารถข้ามมาทำขั้นตอนนี้ได้ทันที)

3. เมื่อเลือกจุดที่ต้องการเสร็จแล้วไปที่เมนู Apply กดปุ่ม Volume ก็จะปรากฎหน้าต่างเมนูขึ้นมา

4. เมื่อปรากฎหน้าต่างขึ้นให้เราเลือกเมนู Bound Data เพื่อเลือกพื้นที่ที่ต้องการ และเลือก Class โดยปกติจะมี 1 ตัวเลือกอยู่แล้ว

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ปริมาตรของสิ่งที่เราต้องการทราบปริมาตรแล้ว แต่ไม่ใช่เพียงแค่ปริมาตรเท่านั้นที่สามารถสแกนและคำนวนได้ แต่สำหรับพื้นผิวหรือ Surface ก็สามารถคำนวนได้เช่นกัน และเรายังสามารถดึง Report ออกมาเป็นรูปแบบของเอกสารได้อีกด้วยเพียงแค่กดปุ่ม Report ก็จะบันทึออกมาเป็นไฟล์ .PDF เลยทันที

สิ่งที่น่าสนใจ

  1. สามารถเลือกเฉพาะจุดที่เราต้องการคำนวนได้
  2. สามารถทำงานได้โดยไม่กี่ขั้นตอน
  3. ในการสแกนเพียง 1 ครั้งสามารถตรวจสอบค่าหรือขนาดได้ทันที
  4. บอกถึงสีและระดับความสูงได้
  5. สามารถกำหนดระดับที่ต้องการสแกนได้

สิ่งที่ต้องสังเกต

  1. ต้องลบจุดในอากาศให้ได้ทั้งหมด มิฉะนั้นอาจจะเกิดการคำนวนที่คลาดเคลื่อน
  2. คอมพิมพเตอร์ที่ใช้ต้องอยู่ในระดับสูง
  3. หากสแกนในอาคารต้องนำมาตัดเฉพาะส่วนที่จำเป็นก่อน