เรียนรู้ Rokoko MoCap ชุดจับการเคลื่อนไหว แสดงละคร Virtual

Rokoko MoCap Suite/Gloves/Face (Thai) 

Case Study

    • Smart Suite Pro II Case Study
    • Gloves Case Study
  • Face Case Study

Showing all 9 results


Gallery


บทความ