Space of the Week EP5. ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก จ.ราชบุรี

Space of the Week EP5. ชุมชนจีนแคะห้วยกระบอก จ.ราชบุรี

มาถึง Ep. 5 กันแล้วครับสำหรับ Space of the Week ที่เป็นการพาชมหรือเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อที่จะทำการสแกนพื้นที่เพื่อนำไปนำเสนอหรือนำไฟล์ไปใช้ในด้านต่างๆ ซึ่งในครั้งนี้เราร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงจังหวัดราชบุรี เพื่อที่จะร่วมอนุรักษ์แหล่งศิลปะเก่าแก่ของจังหวัด ซึ่งรูปแบบการสแกนในวันนี้จะเน้นไปที่เส้นทางชุมชนเก่าแก่ และแวะตามจุดสำคัญต่างๆ ของชุมชนห้วยกระบอก ทั้งบริเวณศาลเจ้า ชมรมคนจีนแคะ และร้านอาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่นั้นเอง

โดยวันนี้เรามาพร้อมกับคู่หูของการสแกนนั้นก็คือ Matterport Pro3 ที่สามารถสแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าอากาศจะร้อนเพียงใด  Matterport Pro3 ก็ไม่ไหวอยู่แล้ว ซึ่งในการสแกนนั้นอุปสรรค์สำคัญคือ ด้วยความที่เป็นชุมชนที่ยังมีผู้อาศัยอยู่จนถึงปัจจุบัน ก็จะมีการเดินผ่านไปมาของทั้งคนและรถยนต์จำนวนมาก

ซึ่งผลงานที่ได้นั้นถือว่าดีมาก จะเห็นถึงแนวถนนของชุมชนได้อย่างชัดเจน และอาคารบ้านเรือนก็สามารถสแกนและทำออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งสิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนั้นจะสวยงามจนน่าไปท่องเที่ยวขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับ