Mimaki 3D Learning Center ศูนย์ความรู้ การพิมพ์ 3มิติแบบสี 10ล้านสี

Mimaki 3D Learning Center(Thai) เรียนรู้การใช้งาน Mimaki 3DUJ-2207 เครื่องพิมพ์ 3มิติสีเครื่องแรกของโลกที่พิมพ์ได้ 10ล้านสี

  • Mimaki 3DUJ-2207 พิมพ์อะไรได้บ้าง
  • การเตรียมไฟล์ สำหรับพิมพ์ .OBJ
  • การตั้งค่าต่างๆใน Mimaki 3D Link / Color Clear Skeleton
  • การตั้งค่าพิมพ์ใน Mimaki Printer Driver

Case StudyVisual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress