Mimaki 3D Learning Center ศูนย์ความรู้ การพิมพ์ 3มิติแบบสี 10ล้านสี

Mimaki 3D Learning Center(Thai) เรียนรู้การใช้งาน Mimaki 3DUJ-2207 เครื่องพิมพ์ 3มิติสีเครื่องแรกของโลกที่พิมพ์ได้ 10ล้านสี

Case Study