Model1 เริ่มรู้จักเครื่องมือ Auto Align, Dense Cloud, 3D Mesh, Texture

ในครั้งแรกนี้จะเป้นการใช้งานโปรแกรม Agisoft metaphase เบื้องต้น โดยการทำความรู้จักกับเครื่องมือพื้นฐานของโปรกรมเพื่อสร้างสรรค์3D model จากภาพนูนต่ำ

นำภาพเข้าสู่โปรแกรม

ไฟล์ที่ใช้งานสำหรับดปรแกรมนี้สามารถใชเภาพถ่ายทั่วๆไปได้(PNG,JPG เป็นต้น) หรือสามารถดึงไฟล์RAWมาใช้ได้เช่นกัน โดยสามารถเลือกดึงรูปเท่าไหร่ก็ได้ หากมีรูปเยอะก็สามารถดึงไฟล์เข้าทั้งfolderได้เลย

Align Photo(Auto Align)

เมื่อได้รูปแล้วเราจะนำรูปที่งหมดที่ได้มาเชื่อมต่อกันเพื่อสร้างเป็น Point Cloud เพื่อที่จะเตรียมขึ้นรูป3มิติต่อไป

ในรูปจะมีเลือกโหมดการ Align Photo ตามลักษณะการถ่ายภาพของผู้ใช้
Source – เป็นการเลือกAlignจากลำดับภาพจากแหล่งกำเนิดภาพ ซึ่งการเลือกดหลดนี้ต้องมีตำแหน่งกล้องที่ชัดเจน(กล้องบางแบบจำเป็นต้องใส่ค่าcalibration camera ในโปรแกรมด้วย)
Estimate – การประมารค่าหรือการเดานั่นเอง โดยการทำงานของโหมดนี้คือโปรแกรมจะทำการเรียงรูปให้เราอัตโนมัติ โหมดนี้สามารถใช้ได้หมด แต่จะเหมาะกับการถ่ายที่ไม่มีตำแหน่งชัดเจน เช่น ในมือถือถ่าย ถือกล้องเดินถ่ายไปมา เป็นต้น
Sequential – เป็นการAlignด้วยลำดับรูปที่นำเข้ามา เช่น รูปที่กดค้างแล้วถ่ายรัวๆ ซึ่งจะทำให้ได้ภาพจำนวนมากในเวลาสั้น หรือวิดีโอที่นำเข้ามาเป็นแหล่งกำเนิดรูป เป็นต้น

Point Cloud(Tie point)
เมื่อทำการจัดเรียงรูป(Align Photo)เรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้ไฟลืที่เป็นจำเป็นแสนๆจุด(บางทีอาจเป็นล้านๆ) จากนั้นเราก็จะนำPointเหล่านี้ไปประมวณผลเพื่อสร้างเป็น Dense Cloud หรือ 3D Mesh ต่อไป

Dense Cloud
มีลักษณะการทำงานคล้ายpoint cloud แต่การสรา้งDem=nse cloudนั้นเกิดจากการนำPoint cloudมาประมวณผลใหม่เพื่อให้จุดมาอยุ่กันเป็นกลุ่ม การทำdense Cloundนั้นจะให้เราได้ระยะ ตำแหน่ง สีและริ้วรอยต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น และเมื่อใช้dense cloud ไปสรา้งเป็น 3D Mesh จะทำให้ได้รายละเอีดยที่ครบถ้วนมากกว่า แต่ข้อเสียของDense cloudนั้นคือต้องมีจำนวนPoint Cloud ที่มากพอ หากมีน้อยจะทำให้รายละเอียดตกหล่นไปเป็นจำนวนมาก
จากรูปที่เรานำเข้ามาเมื่อตอนแรกนั้นเมื่อประมวลผลแล้วpointนั้นไม่เพียงพอต่อการสร้าง Dense cloud จึงต้องใช้Point cloud ในการสรา้งMesh ต่อไป

ตัวอย่างDense cloud จะเห็นเป็นเหมือนกลุ่มหมอกสีที่มีรายละเอียดต่างๆจองตัวงานอยุ่
Point Cloud จะเป็นจุดที่อยู่กันเป็นกลุ่มๆจำนวนมาก

Build mesh
ขั้นตอนนี้จะทำการสร้างไฟล์3Dจาก point cloudที่สร้างมาจากขั้นตอนข้างต้น

ไฟล์Meshที่ได้นั้นจะอยู่ในลักษณะที่ไม่ค่อยละเอียดมากเนื่องจากการสร้างไฟล์3Dจากรูปภาพนั้นโปรแกรมจะคำนวนระยะความลึกจากสีและเงาของรูปภาพจึงทำให้รูปทรงบางอย่างอาจจะหายไป

Build Texture

โปรแกรมจะทำการสร้างพื้นผิวขึ้นมาให้ตัว3Dนั้นมาชีความสมจริงมากขึ้นโดยการแสงสีจากรูปที่นำเข้ามาเมื่อตอนต้น

เมื่อประมวลผลเสร็จแล้วก็จะได้ไฟล์3D ที่มีสีติดมาที่ดูสมจริงมากๆ

หากต้องการนำไฟล์ไปให้ให้ทำการExport>Export modelตามรูปได้เลย

เพียงเท่านี้เราก็จะได้ไฟล์3Dที่สีสันสวยงามเป็นที่เรียบร้อย โดยไฟล์ที่เราจะได้จะเป็นนามสกุล.Obj
นอกจากไฟล์.Objที่มาด้วยกันแล้วก็ยังมี.MTLที่เป็นไฟล์เชื่อมโยงระหว่างTextureกับ3D Mesh และไฟล์ภาพ(JPGหรือObjแล้วแต่จะเลือก)

จบแล้วในบทที่1 สำหรับการใช้งานAgisoft Metaphase ขั้นพื้นฐาน โดยขั้นตอนข้างต้นที่ว่ามาทั้งหมดก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้ว ในบทต่อไปจะแนะนำการใช้งานกับไฟล์3Dแบบเต็มและการแก้ปัญหาต่างๆเมื่อไฟล์รูปที่ได้นั้นไม่สมบูรณ์

Leave a Reply