ถอดบทเรียนภาษามือด้วย Motion Capture เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

ถอดบทเรียนภาษามือด้วย Motion Capture เพื่อผู้พิการทางการได้ยิน

ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษมากๆ ครับ สำหรับครั้งนี้ เพราะมีผู้ที่ให้ความสนใจในส่วนของอุปกรณ์ Motion Capture ที่จะนำไปเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อเพื่อผู้พิการทางการได้ยิน ที่ต้องการโอกาสทางสังคมที่เท่าเทียมกันกับคนทั่วไปในบ้านเมืองเรา เพราะทุกวันนี้การเปิดโอกาสทางสังคมกำลังเป็นที่ให้ความสนใจในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การมีล่ามภาษามือในรายการข่าว หรือว่ามีแอพพลิเคชั่นภาษามือที่ทุกคนสามารถโหลดลงบนมือถือได้ แต่อย่างไรก็ดี ช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้พิการ และคนทั่วไปก็ต้องมีการพัฒนากันอย่างไม่หยุดนิ่ง เพื่อที่จะให้ผู้พิการทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

ขอบคุณภาพจาก www.google.co.th

วันนี้ทางบริษัท Vulcan Coalition ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตสื่อสำหรับผู้พิการในด้านต่างๆ ได้ขอเข้าเยี่ยมชมและทำการทดสอบอุปกรณ์ motion Capture เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน โดยจะทดสอบตั้งแต่การควบคุมชุดทางร้างการ การตอบสนองของถุงมือ และที่สำคัญการจับสีหน้าแววตาของผู้ที่เป็นล่ามว่าสามารถทำงานออกมาได้ดีพอจะใช้งานในการผลิตสื่อหรือไม่ ทาง Dfine เองก็ได้ทำการอธิบาย และช่วยดหลือในการทดสอบครั้งนี้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆ กันเลยครับ

หลังจากการทดสอบแล้ว ผมถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจเป็นอย่างมาก ผู้ที่เป็นทีมงานเข้าใจระบบการทำงานของชุด สามารถคาดการการทำงานต่อจากนี้ได้ และในส่วของล่ามที่สวมถุงมือเพื่อทดสอบนั้นก็พึงพอใจเป็นอย่างมาก และมีความคิดเห็นว่าอุปกรณ์ Motion Capture จากแบรนด์ Rokoko นี้สามารถตอบสนองการทำท่าทาง และสามารถใช้งานเป็นล่ามได้อย่างราบรื่น และสุดท้ายนี้ทาง Dfine ต้องขอขอบคุณที่ไว้วางใจ และเล่งเห็นถึงความสำคัญในการให้โอกาสและความเท่าเทียมต่อผู้พิการ ให้สามารถใช้ชีวิตได้เทียบเท่าคนปกติ