ส่งมอบ Rokoko Motion Capture ถึงมือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

ส่งมอบ Rokoko Motion Capture ถึงมือนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีความชำนาญด้านการผลิตสื่อชนิดต่างๆ ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ ภาพยนตร์ รวมไปถึงอนิเมชั่นรูปแบบต่างๆ ซึ่งวันนี้มหาวิทยาลัยรังสิตขอก้าวล้ำไปอีกขั้น ด้วยนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้อย่าง Rokoko Motion Capture ที่เป็นนวัตกรรมที่ช่วยฝนการผลิตงานเคลื่อนไหวสำหรับสร้างสรรค์งานอนเมชั่น และภาพยนตร์ ซึ่งในวันส่งมอบนั้นได้มีการทดสอบการใช้งานจริง โดยมีทั้งนักศึกษาและอาจารย์เข้าร่วมในการทดสอบครั้งนี้ด้วย ซึ่งบรรยายกาศจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

สุดท้ายนี้ทาง Dfine ต้องขอขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัยรังสิตที่เล็งเห็นถึงโอกาศทางการศึกษาและเชื่อมั่นในเทคโนโลยีที่จะตอบโจทย์ทางการศึกษาได้ไว้ ณ ที่นี้ด้วย