ฝึกอบรมการใช้งาน Rokoko SmartSuit มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

ฝึกอบรมการใช้งาน Rokoko SmartSuit มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

วันนี้เรามีโอกาสได้ทำกิจกรรมดีๆ ที่เป็นปรโยชน์ในวงการศึกษากันอีกแล้วสำหรับการฝึกอบอรมและใช้งาน อุปกรณ์ Motion capture ซึ่งในครั้งนี้เราเินทางไปยังจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย นั่นก็คือจังหวัดเชียงรายนั่นเอง และสถานบันที่เราได้เดินทางไปนั้นเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั้นเอง ซึีงเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยหลังของจังหวัดเลยทีเดียว ซึ่งที่นี้มีประกอบไปด้วยหลากหลายคณะให้น้องๆ ได้เลือกเรียนสาขาที่สนใจด้วย ไม่ว่าจะเป็น คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศรวกรรมศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับงานวันนี้นั้นเราได้ทำฝึกอบรมให้กับน้องๆ จากสาขาวิศวะกรรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจารย์ประจำสาขาได้เล็งเห็นถึงโอกาศทางการศึกษาที่จะต่อยอดไอเดียในการเขียนโปรแกรม และควบคุมแขนกล ในรูปแบบของการควบคุมด้วยอุปกรณ์ Motion Capture จากแบรนด์ Rokoko ซึ่งบรรยากาศในห้องเรียนจะเป็นอย่างไรเราไปชมภาพบรรยากาศพร้อมๆ กันเลยครับ

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณทาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่มอบเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในห้องเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งการเรียนและการทำงานในอาคต