เปิดห้องเรียนนวัตกรรม Motion Capture มรภ.เทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เปิดห้องเรียนนวัตกรรม Motion Capture มรภ.เทพสตรี จังหวัดลพบุรี

วันนี้ Dfine Digital Reality ได้มีโอกาสมาส่งมอบความรู้กันนอกสถานที่อีกครั้ง วันนี้เรามาที่จังหวัดที่อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 2 ชั่วโมงและเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใครอีกด้วย ซึ่งนั้นก็คือจังหวัดลพบุรีนั่นเองครับ โดยวัตถุประสลค์ของการมาในครั้วนี้คือ มาสอนน้องๆ ของคณะเทคโนโลยีสาระสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ได้รู็จักกับอุปกรณ์ Motion Capture และทดลองใช้งานกันแบบจริงจัง ซึ่งบรรยากาสในการเรียนการสอนนั้น เต็มไปด้วยความสนุกสนามและ ได้รับความร่วมมือจาก คณาจารย์ และน้องๆ นักศึกษาของคณะที่ให้ความสนใจและกล้าถามในจุดที่สนใจต่างๆ โดยเราได้เริ่มสอนทั้งในส่วนของการสวมใส่ การดูแลรักษา การเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเทอร์เน็ต การดูและเช็คปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เป็นต้นซึ่งบรรยากาศจะเป็นอย่างไร เราไปชมพร้อมๆ กันเลยครับ

และสุดท้ายนี้ Dfine ต้องขอขอบคุณคณาจารย์ และผู้บริหหารของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ได้เลือก Dfine เป็นผผู้ให้ความรู้ และดูแลเรื่องอุปกรณ์ในครั้งนี้ครับ