การดาวน์โหลด 2D Snapshot/รูปภาพ

การดาวน์โหลด 2D Snapshot/รูปภาพ

ก่อนจะเริ่มหากต้องการเรียนรู้วิธีถ่ายภาพ หรือ 2D Snapshot ส่วนเรื่องของการถ่ายภาพและทำ 2D Snapshot จะอยู่ในบทความก่นอหน้านี้คือ “การถ่ายภาพและถ่าย 2D Snapshot สำหรับ Matterport” การดาวน์โหลดนั้นสามารถทำได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ Mac และ Windows ได้ แต่จะไม่สามารถดาวน์โหลดบนโทรศัพท์มือถือได้

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด

1.ดาวน์โหลด Snapshot แบบภาพเดี่ยว

  • เปิดโปรเจคงานของคุณ ที่ต้องการดาวน์โหลด Snapshot
  • คลิกที่แถบเครื่องมือ Downloads คุณจะเห็นส่วนของ “รูปภาพ” ที่ได้จากการถ่ายภาพที่อยู่ในหน้าต่างของการแก้ไข “Edit

  • คลิกบนรูปภาพที่คุณต้องการดาวน์โหลด “Download
  • ในหน้าต่าง Pop-up ให้คลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด “Download” ที่ด้านบนขวามือของรูปภาพ

 

 

 

2.ดาวน์โหลด Snapshot แบบหลายภาพ

  • รูปภาพทุกรูป จะมีสี่เหลี่ยม “Select” สีขาวที่ด้านบนขวาของรูปภาพ – คลิกเพื่อ “Select” แต่ละรูปที่ตรงกับรูปภาพที่คุณต้องการดาวน์โหลด
  • คลิกที่ไอคอนดาวน์โหลดที่อยู่ด้านบนขวามือของหน้าเพจ
  • ในหน้าต่างที่เด้งขึ้นมาจะเป็นหน้าต่างของการ “Download Snapshots”  ให้คุณเลือกรูปแบบของขนาดรูปภาพที่ต้องการ

 

Web : จะเป็นแบบความละเอียดต่ำโดยจะมีขนาดเล็ก (1280×720; 150kB each)

Presentation : จะเป็นแบบความละเอียดแบบสูง โดยจะมีขนาดปานกลาง (1920 x 1080; 200kB each)

Maximum : จะเป็นแบบความละเอียดแบบต้นฉบับ โดยจะมีขนาดใหญ่

  • คลิกที่ปุ่ม “Accept
  • คลิกเลือกที่ Email ของคุณ

-คุณจะได้รับรูปภาพผ่านทาง Email เมื่อคุณดาวน์โหลดรูปภาพออกมา

 

 

 

 

Leave a Reply