Dfine3D @Metalex22 16-19 Nov

Dfine3D @Metalex22 16-19 Nov

Dfine3D @Metalex22 16-19 Nov 16-19 พ ย. 65 เวลา 10:00-18:00 ที่ ไบเทค บางนา บูธ BR31 Hall 103 ทางเราได้นำเครื่องสแกน Dfine 100 ไปจัดตั้งภายในงาน ลูกค้าท่านใดสนใจการทำงานของDfine 100 สามารถมาเยี่ยมชมที่บูธเราได้น่ะคะ แล้วพบกันค่ะ ภายในงานยังมีบริการทำโมเดล

Read more