Matterport สร้างสรรค์งานผ่านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

Matterport สร้างสรรค์งานผ่านอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

หลายๆ คนคงเริ่มรู้จักกับ Matterport Pro2 กันมาพอสมควรแล้ว ซึ่งหลายคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยในเรื่องของการทำ virtual world หรือไม่ก็ใช้ในวงการวิศวกรรมแน่ๆ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว Matterport Pro2 ที่เป็นกระแสกันอยู่ในตอนนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายคุณประโยชน์มากๆ แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าอาจจะต้องอาศัยการใส่ไอเดียเข้าไปกันสักนิดหน่อยเพื่อให้งานนนั้นออกมามีความน่าสนใจ ซึ่งวันนี้ Dfine จะรวบรวมประสบการณ์ทั้งการให้บริการและการทำงานมาช่วยแบ่งปันเผื่อใครที่อยากเริ่มต้นใช้งานแต่ไม่รู้ว่าจะนำไปต่อยอดอย่างไร หลากหลายอุตสาหกรรมที่สร้างสรรค์ด้วย Matterport 1. การจัดการโครงสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ช่วยในเรื่องการการวางแผน การออกแบบ การประเมินเรื่องการใช้งานวัสดุ เพราะ

Read more