Deepfake คืออะไร? แทนที่หน้าบุคคลแบบเหมือนสุดๆ ประโยชน์ หรือ โทษ?

Deepfake คืออะไร? แทนที่หน้าบุคคลแบบเหมือนสุดๆ ประโยชน์ หรือ โทษ?

หลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่า Deepfake กันมาบ้าง มันคือเทคโนโลยีที่ใช้ AI ในการแทนที่หน้าบุคคลหนึ่งไปใส่อีกคนหนึ่ง เช่นเอาหน้าดาราดังมาแทนที่ในอีกวิดีโอหนึ่งสร้างความฮือฮา เราลองทำความเขัาใจเรื่อง Deep Fake และประโยชน์และโทษของมันกัน อย่างไรก็ตามทาง Dfine3D เราสนับสนุบการนำ Deepfake ไปใช้งานเชิงสร้างสรรค์ Deepfake มีความหมายตรงตัวคือ Fake แปลว่า ปลอมหรือหลอก, Deep แปลว่าลุ่มลึกหรือแนบเนียน แปลตรงๆคือ การปลอมแปลงแบบแนบเนียน

Read more