ตัวอย่างงานสแกนห้องปฎิบัติการ ” สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ” ด้วย Matterport Pro3

ตัวอย่างงานสแกนห้องปฎิบัติการ ” สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ” ด้วย Matterport Pro3

360 Virtual Tour คือการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality เพื่อแสดงพื้นที่นั้นแบบ 360 องศา สร้างความสมจริงให้กับสถานที่หรือธุรกิจโดยเจ้าตัวไม่จำเป็นต้องเข้าไปยังสถานที่จริง ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจ เช่นเดียวกับภาพลักษณ์การศึกษาที่ได้ใช้ศาสตร์ Virtual Reality เป็น 1 ศาสตร์ของการเรียนรู้

และวันนี้แอดได้มีโอกาสได้เข้าไปสแกนข้องปฏิบัติการของ สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี ด้วยเครื่องถ่ายภาพ 3 มิติ Matterport Pro3

ขอขอบคุณทางอาจารย์และสาขาที่ไว้ใจเลือกสแกนงานกับทางเรานะคะ /ครับ