พิพิธภัณฑ์กายวิพากษ์ มศว. เพิ่มโอกาสงานการศึกษาและวิจัย

พิพิธภัณฑ์กายวิพากษ์ มศว. เพิ่มโอกาสงานการศึกษาและวิจัย

อาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์เสนอไอเดีย เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและงานวิจัย โดยการสร้างพิพิธภัณฑ์กายวิพากษ์แบบ virtual world ซึ่งรวมไฮไลท์ของการศึกษาทางการแพทย์เข้ามารวมไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นแหล่งความรู้ให้กับนักศึกษาแพทย์ที่ต้องการศึกษาเรื่องระบบร่างกายมนุษย์เพิ่มติม และผู้ที่สนใจในเรื่องวงการแพทย์ รวมไปถึงน้องๆ นักเรียนที่ต้องการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาแพทย์ในอนาคต

 

 

 

สำหรับการสร้าง virtual world ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยการทำงานนั้นเป็นไปได้อย่างราบรื่น และต้องขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ที่เลือกทีมงานของเราในการสร้างสรรค์งานที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาเช่นนี้

Leave a Reply