รวม 5 เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบวางผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ

รวม 5 เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบวางผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ

อีกหนึ่งปัจจัยสำหรับเครื่องมือที่สำคัญในการออกแบบหรือการวางผังเมือง นั้นคือโปรแกรมที่จะช่วยให้นักวางผังเมืองหรือนักออกแบบได้ทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้เราจะมาแนะนำเครื่องมือที่ช่วยในการวางผังเมืองและออกแบบโครงสร้างตึกอาคารต่างๆกันค่ะ

  1. AGIS GeoPlanner
  2. ArcGIS Urban
  3. ArcGIS CityEngine
  4. ArcGIS Hub
  5. SLAM100 Handheld Lidar Scanner | Space Capture

เบื้องต้นที่กล่าวมานั้นเป็นโปรแกรมและเครื่องมือที่เกี่ยวกับผังอาคาร สถานที่ต่างๆที่อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ ทำให้เราได้เห็นภาพของสภาพแวดล้อม สถานที่ และโครงสร้างอาคารบ้านเรือนต่างๆ เพื่อเป็นตัวช่วยในการทำงานของนักวางแผน วางผังเมือง หรือเพื่อสร้างอาคาร ตึก บ้านเรือน หรือสถานที่ต่างๆได้อย่างเหมาะสมและลงตัว และยังช่วยให้คนที่ทำงานต่อได้เห็นถึงปัญหาของโครงสร้าง ภูมิทัศน์เพื่อที่จะพัฒนาในสถานที่และบริเวณนั้นๆได้เหมาะสมเป็นอย่างดี เรามาเริ่มทำความรู้จักเครื่องมือที่จะในการวางผังและโครงสร้างต่างกันเลยค่ะ


  • ArcGIS GeoPlanner

การวางแผนสถานการณ์สำหรับระบบสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนและการทดสอบอย่างเข้มงวด ArcGIS GeoPlanner นำเสนอเครื่องมือเฉพาะ เช่น การวิเคราะห์แบบซ้อนทับ ซึ่งลดความซับซ้อนของกระบวนการวางแผนภูมิทัศน์และนำเสนอการวิเคราะห์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยระบุปัญหาที่สำคัญสำหรับการออกแบบที่มีอยู่และที่เสนอ

เครื่องมือนี้จะเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้นักวางผังรู้ว่าหากเขาต้องการกำหนดกรอบนโยบายให้พื้นที่บริเวณใดมีการใช้ประโยชน์แบบใด พื้นที่ใดจะเหมาะสมที่สุดตามเงื่อนไขนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือให้นักวางผัง สามารถวาดการใช้ประโยชน์ กำหนดเงื่อนไขอนุญาตการใช้ประโยชน์ในแต่ละ zone และมี Report ที่ช่วยคำนวณว่าแต่ละการใช้ประโยชน์จะคิดเป็นพื้นที่เท่าไหร่ คาดการณ์ประชากรกี่คน เป็นต้น


  • ArcGIS Urban

 

Application ที่จะช่วยจำลองภาพผังของนักวางผังให้กลายเป็นรูปธรรมแบบ 3 มิติ เป็นเครื่องมือช่วยจำลองเงื่อนไขทางกายภาพของ Zone ให้เห็นเป็นภาพรวมของการพัฒนาเมืองและผลกระทบของการพัฒนาแบบ Scenario โดยจำลองการใช้ประโยชน์บน Plot ซึ่งนอกจากจะทำให้นักวางผังเห็นภาพของการพัฒนาบนเงื่อนไขที่เขาระบุแล้ว ArcGIS Urban ยังเป็นเครื่องมือที่จะช่วย Communicate ระหว่างนักวางผัง นักออกแบบ นักพัฒนา และเอกชนผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ อีกด้วย


  • ArcGIS CityEngine

โปรแกรมสำหรับออกแบบอาคารและกลุ่มอาคารที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของผัง เมื่อมีการวางผัง มีการวาง Framework มาแล้ว ArcGIS CityEngine จะทำหน้าที่เป็นตัวช่วยในการทำ Design Guideline ของการออกแบบอาคารภายใต้กรอบของการวางผังนั้น ๆ การทำงานของ ArcGIS CityEngine จะไม่ได้เน้นเป็นการขึ้นโมเดลทีละอาคาร แต่ละเป็นการทำงานแบบ Rule Base Modelling กล่าวคือ เป็นการดึงข้อกำหนดมาเป็นเงื่อนไขในการจำลองอาคาร 3 มิติ โดยรายละเอียดของอาคารจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดใน Rule Base นั้นๆ ซึ่งนอกจากอาคารแล้ว ArcGIS CityEngine ยังสามารถจำลองรายละเอียดของสภาพแวดล้อมให้เป็น 3 มิติได้ด้วย เช่น ถนน, น้ำ, ภูมิทัศน์ เป็นต้น


  • ArcGIS Hub

ช่องทางสำหรับการสื่อสารกับประชาชน เมื่อนักวางผังและนักพัฒนาทำหน้าที่ในส่วนของตัวเองแล้ว ประชาชนย่อมอยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาบ้าง จะมีโครงการไหนที่จะพัฒนาในบริเวณที่เค้าอยู่บ้าง จะมีการเวนคืนตรงไหนบ้าง ArcGIS Hub จึงเข้ามาเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลด้านการออกแบบวางผังให้ประชาชนรับรู้ พร้อมกับข้อมูลอื่นๆ เปรียบเสมือนเป็น Open Data พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมแบบดิจิตอล (Digital Engagement) ซึ่งสะดวก รวดเร็วและเข้าถึงง่ายโดยไม่ต้องเดินทาง


  • SLAM100 Handheld Lidar Scanner | Space Capture

     

สามารถใช้งานได้หลาย Mode โดยเราสามารถถือเดินสแกนสถานที่ที่เราต้องการ, ติดกับ Backpack สำหรับการใช้งานในพื้นที่ใหญ่, ติดกับรถยนต์ หรือ ติดกับ UAV สำรวจทางอากาศ โดยสามารถทำงานร่วมกัน RTK Module เพื่อความแม่นยำมากขึ้น

SLAM มาจาก Simultaneous Localisation and Mapping ระบบทำแผนที่3มิติ และระบบตำแหน่งพร้อมกัน โดยใช้หลักการเคลื่อนที่ 3ทิศทาง จากตัวเครื่อง SLAM100 เองที่เลเซอร์หมุน 270°x360° และการเคลื่อนที่ของผู้ใช้งาน เลเซอร์ที่ยิงจะตกกระทบที่พื้นผิวของวัตถุ หรือ อาคารและสะท้อนกลับมายังเครื่องอ่าน ทำให้เครื่องอ่านค่า Point Cloud ของสภาพแวดล้อมรอบตัวมันแบบเรียลไทม์ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งแสงหรือสัญญาณ GPS (สแกนในที่มืดได้, สแกนใต้ดินได้) รอบรับการใช้งานผ่าน App เพื่อดูสถานการสแกน

สามารถ Scan ได้ทั้ง Indoor, Outdoor, ทางอากาศ และ ใต้ดินได้ ไฟล์ที่ได้มีทั้ง Point Cloud ซึ่งเป็นไฟล์ 3มิติ, ไฟล์ภาพ Panorama สามารถทำ Virtual Tour ได้