Model โมเดลเหมือนจริงของคุณ

Model โมเดลเหมือนจริงของคุณ

Model แบบ Full Body เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมที่สุด เราใช้ 3D Scanner ความละเอียดสูง 6.4กิกะพิกเซล ในการถ่ายภาพโดยเป็นการถ่ายรูป 100รูป พร้อมๆกัน เราสร้างโมเดลด้วยเครื่องพิมพ์ 3มิติระดับอุตสาหกรรมในการพิมพ์ และ การแต่งเก็บงานสุดท้ายด้วยช่างฝึมืออีกรอบ การทำงานผสานด้วยเทคโลยี กับงานฝีมือที่เครื่องจักรยังทำไม่ได้

 • เก็บสะสม ช่วงเวลาสำคัญ แต่งงาน, จบการศึกษา, มีลูก, ถ่ายรูปกับครอบครัว
 • เก็บการเปลี่ยนแปลงในช่วงวัน เด็ก, วัยรุ่น ไปถึงผู้ใหญ่
 • ทำโมเดลเพื่อการสะสม งานอดิเรกส่วนตัว เอาโมเดลของตัวเองวางคู่กับรถยนต์คู่ใจ หรือ วางคู่กับโมเดลสเกลอื่นๆ

โมเดลที่เราทำให้คุณจริงสมจริง โดยปัจจุบันเราแบ่งขนาดโมเดล เป็น S, M, L ตามตาราง Scale ด้านล่าง

Model Scale Chart Model S Model M Model L
Model (Full Body) 1/18 1/14 1/12
ตย. คนสูง 180cm 180/18 = 10cm 180/14 = 12.9cm 180/12 = 15cm
ข้อมูล ราคาไม่สูง แต่เล็กหน่อย สะสมวางคู่กับโมเดลรถยนต์ 1/18 ราคากลางๆ เก็บรายละเอียดได้ดี เป็นขนาดมาตรฐานของเรา Premium เก็บรายละเอียดได้ดีที่สุด วางคู่ได้โมเดลสเกลหลายอย่าง เช่น มอเตอร์ไซค์, รถยนต์ มีตลาดโมเดลสะสม กลุ่ม 1/12 ค่อนข้างเยอะ เช่นเฟอร์นิเจอร์

 

1. ใช้แบบตรง Scale ในรูปเป็นโมเดล 1/12 มาวางคู่กับรถมอเตอร์ไซต์ 1/12 เหมือนกันดูเข้ากัน ไปด้วยกัน
2. แบบไม่ตรง Scale หรือ Mini Me เอาโมเดลของเราไปวางคู่กับกล้องของจริง ดูเท่หรือสร้างสรรค์ได้ไม่จำกัด
3 แบบมาวางด้วยกัน การเอาโมเดลมาวางกับเพื่อน ดูน่ารัก จับต้องสัมผัส ได้ดีกว่าแค่รูป ถ่าย ใช้หลักการ Scale เพื่อความสมจริง เมื่อวางกับคนอื่นสัดส่วนจะไปด้วยกัน เช่นนี้ใช้กับ ทีมเวิค์ก, ครอบครัว, ผู้บริหาร, เพื่อน
  • โมเดลสเกล คืออะไร?
  • การนำโมเดล สเกลไปใช้
   1. แบบตรง Scale เป็นการวางโมเดลคู่กัน Prop อื่นๆ ที่มีสเกลเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกันเพื่อความสมจริง
   2. แบบไม่ตรง Scale เป็นการวางโมเดลคู่กับสิ่งอื่นๆคนละ Scale อันนี้สวยเป็นการสร้างสรรค์ไม่รู้จบ (ส่วนตัวชอบเล่นแบบนี้สุด)
   3. แบบมาว่าโชว์กับคนอื่นๆ เป็นการเอาโมเดล Dfine Me หลายๆตัวมาวางด้วยกัน เป็นทีมเดียวกัน, ครอบครัวเดียวกัน, เพื่อนกัน, คณะเดียวกัน
  • เลือกอย่างไง? ให้เหมาะสม

โมเดล Scale คือออะไร?

ว่ากันด้วยเรื่อง Scale หรือ โมเดลสเกลคืออะไร ถ้าแปลตามตัว Scale แปลว่าสัดส่วน การสร้างแบบจำลองเหมือนจริง หรือการสร้างแปลนบ้านนั้นทำกันมานานมากแล้วเป็นพันๆปี โมเดลสเกล 1:1 หมายถึงสัดส่วนเท่าจริง ถ้าคนสูง 180cm โมเดล 1:1 นั้นจะสูง 180cm แป๊ะๆ ความเป็นจริงการสร้างโมเดลเหมือน 1:1 นั้นใช้เวลานานมากๆและมีราคาสูง (นักสะสมบางคนจ่ายเกือบ 1ล้านเพื่อโมเดล 1:1) จริงนิยมทำโมเดลให้มีขนาดเล็กลง ขนาดที่เป็นที่นิยมคือ 1:6, 1:8, 1:12, 1:18 โดยผู้ผลิตโมเดลฮีโร่ โมเดลรถ, เครื่องบิน นิยมสร้างโมเดลสเกลนี้ มีนักสะสมอยู่ทั่วโลก

Dfine Me ศึกษาตลาดและกลุ่มผู้สะสมโมเดลทำให้เราเลือกขนาดที่ตลาดนิยม ทำให้สามารถนำโมเดลไปวางคู่กับโมเดลสะสมต่างๆของคุณได้ โดย Model มาตรฐานเป็นโมเดลแบบเต็มตัว, Face เป็นเฉพาะส่วนหัวเอาไปใส่ได้กับโมเดลที่คุณสะสม

ปล.1 การบอกโมเดลสเกลอาจจะใช้ได้หลายเครื่องหมาย : โคลอน เช่น 1:12, / ทับหรือหาร เช่น 1/12, บอกเป็นนิ้ว เช่น โมเดล 6นิ้ว, บอกเป็นหน่วยเซนติเมตร 15cm
ปล.2 มีการใช้ Scale แบบกลับกันด้วย เช่น มดตัวเล็กมาก ต้องการทำโมเดลให้ใหญ่ขึ้น 4เท่า จะไม่นิยมใช้โมเดล 4:1 แต่จะใช้ “X” หรือ ตัวคูณเอาครับ เช่น

โมเดล Scale รถขนาดต่างๆ
เฟอร์นิเจอ Scale ขนาดต่างๆ
แผนภาพแสดงการเปรียบเทียบขนาดของโมเดล เพื่อประโยชน์ในการเลือกซื้อ Dfine Me

**หมุนโทรศัพท์แนวนอนเพื่ออ่านค่าในตาราง

Dfine Me หน่วยโคลอน Collon ” : “ ทับหรือเครื่องหมายหาร ” / “ ประมาณเป็นหน่วยนิ้ว (โมเดลคน / Superhero) ประมาณเป็นเซนติเมตร (โมเดลคน / Superhero)

ตย. โมเดลที่ใช้ด้วยกันได้

 Face L 1:6 1/6 12นิ้ว / 1ฟุต 30cm โมเดล 1/6 หาซื้อได้ตามทั่วไป เป็นที่นิยมของนักสะสม, Hot Toys, Premium Model, Superhero

โมเดลสเกลต่างๆ เช่น Funiture, เครื่องใช้, โมเดลทหาร, โมเดลรถ/เรือ/เครื่องบิน

 Face M 1:8 1/8 9นิ้ว 22.5cm โมเดล 1/8 Model Superhero โมเดลจำพวก 8นิ้ว หรือ ประมาณ 20cm
 Face S , Model L 1:12 1/12 6นิ้ว 15cm โมเดล 1/12 เป็นที่นิยม Model Superhero โมเดลจำพวก 6นิ้ว หรือ ประมาณ 15cm

โมเดลสเกลต่างๆ เช่น มอเตอร์ไซต์, รถจำลอง หลายรุ่นทำ Scale นี้

 Model M 1:14 1/14 เป็นโมเดลขนาดกำลังพอดี ยังเห็นรายละเอียดอยู่

สามารถไปวางคู่กับโมเดล 1/14 หรือ ใกล้เคียงได้

 Model S 1:18 1/18 มีขนาดเล็กกระทัดลัดเอาไปวางโชว์ก็ดี แต่รายละเอียด

อาจจะไม่เท่าตัวอื่นๆ / รถนิยมทำโมเดลขนาด 1/18


การนำโมเดล สเกลไปใช้

 1. แบบตรง Scale เป็นการวางโมเดลคู่กัน Prop อื่นๆ ที่มีสเกลเดียวกันหรือ ใกล้เคียงกันเพื่อความสมจริง เช่นการโมเดลคู่กับรถมอเตอร์ไซค์, รถยนต์สเกล หรือ ของสะสมอื่นๆที่เป็น
  Model L มาวางคู่กับมอเตอร์ไซต์ สเกลตรงกันคือ 1/12
  เมื่อมาวางคู่กันสามารถสร้างเรื่องราวในรูปเป็น Model L ที่ขนาด 1/12
  Model M กับรถบรรทุกโมเดล 1/14 เหมือนกันมากว่าคู่กันแล้วดูน่ารัก
  Model M ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างครบถ้วนอยู่
  Model S มาวางคู่กับรถขนาด 1/18 ออกมาดูน่ารัก แต่รายละเอียดอาจจะไม่เท่าพวกพี่ๆ M, L
  สร้างเรื่องราว หรือ สนุกกับความสร้างสรรค์ Model S วางคู่ตรงสเกลกับ 1/18 โมเดลรถ
 2. แบบไม่ตรง Scale เป็นการวางโมเดลคู่กับสิ่งอื่นๆคนละ Scale อันนี้สวยเป็นการสร้างสรรค์ไม่รู้จบ (ส่วนตัวชอบเล่นแบบนี้สุด)
  วางโมเดล Size M กับต้นไม้ สวยเก๋ไปอีกแบบ
  วางโมเดลไว้คู่กับ ไคจู เท่ไม่หยอก
  วางไว้กับกระถางต้นไม้
 3. แบบมาว่าโชว์กับคนอื่นๆ เป็นการเอาโมเดล Dfine Me หลายๆตัวมาวางด้วยกัน เป็นทีมเดียวกัน, ครอบครัวเดียวกัน, เพื่อนกัน, คณะเดียวกัน
  วางด้วยกัน การเอาโมเดลมาวางกับเพื่อน ดูน่ารัก จับต้องสัมผัส ได้ดีกว่าแค่รูป ถ่าย ใช้หลักการ Scale เพื่อความสมจริง เมื่อวางกับคนอื่นสัดส่วนจะไปด้วยกัน เช่นนี้ใช้กับ ทีมเวิค์ก, ครอบครัว, ผู้บริหาร, เพื่อน
  วางโมเดล Size เดียวกันวางด้วยกัน เป็นกลุ่มคนแล้วดูเท่ดี
  วางเป็นกลุ่ม ทำให้เกิดการแชร์ การสะสมไปด้วยกัน

เลือกอย่างไง? ให้เหมาะสม

 1. หากคิดอะไรไม่ออกแนะนำเลือกขนาด M ครับ เพราะด้วยราคาและคุณภาพ
 2. หากอยากเก็บได้ดูรายละเอียด ดู Premium และไปว่าคู่กับโมเดลสะสม โมเดลฮีโร่อื่นๆ แนะนำ L จะได้ Scale 1:12
 3. แบบมาว่าโชว์กับคนอื่นๆ เป็นการเอาโมเดล Dfine Me หลายๆตัวมาวางด้วยกัน เป็นทีมเดียวกัน, ครอบครัวเดียวกัน, เพื่อนกัน, คณะเดียวกัน

Workflow


Finish Products


Build New Model – เริ่มสร้างโมเดลกัน


Kid – ราคาพิเศษสำหรับเด็ก


Our Customers

Leave a Reply