สแกนไร่ชา เหนือสุดที่เชียงราย Space of the Week Ep18

สแกนไร่ชา เหนือสุดที่เชียงราย Space of the Week Ep18

ไหนๆ ใน Ep ที่แล้ว Dfine เราได้มีโอกาสเดินทางไปจังหวัดเชียงรายแล้ว เราก็ขอไปในสุดในด้านการสแกนกันต่อเลย เพราะจังหวัดเชียงรายนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องการท่องเที่ยวแล้ว ยังเป็นแหล่งเพาะปลูก และส่งชื่อที่มีชื่อเสียงเป็นเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศอีกด้วย เพราะรสชาติชาที่มีคุณภาพแล้ว ยังนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย

ซึ่งในการสแกนพื้นที่นั้น ต้องยอมรับเลยว่าเป็นสถานที่ๆ เราไม่เคยสแกนมาก่อน เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาที่มีระดับที่แตกต่างกันพอสมควร จึงถือว่าเป็นงานที่ยากพอสมควรซึ่งจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆ กันเลยครับ

เราเริ่มต้นกันที่ศาลาบริเวณลานจอดรถเพราะสามารถเชื่อมต่อไปยังเส้นทางเดินชมไร่ชาได้ และยังเชื่อมต่อถนนเส้นหลักที่สามารถเดินชมหุบเขาของไร่ชาได้ ซึ่งทีมงานก็แอบกังวลว่าจะสามารถสแกนในสถานที่ๆ มีความซับซ้อนของภูมิประเทศที่มีความแตกต่างเรื่องความสูงได้หรือไม่ ซึ่งผลปรากฎว่าสามารถทำได้ดีพอสมควรเลยทีเดียว ถ้าหากลองสังเกตดูแล้วการสแกนในไร่ชานนั้นถือว่าเป็นงานที่ท้าทายเลย แต่สำหรับ slam 100 นั้นก็ยังสามารถที่จะเก็บได้ในระยะไกล และแม้แต่ในหุบเขาที่มีระยะประมาณ 100 เมตรก็สามารถที่จะยิงเลเซอร์ไปถึงได้ แต่แอบตั้งขอสังเกตเล็กน้อยคือ ในส่วนของร่องระหว่างแถวต้นชาจะไม่สามารถเก็บได้ครบถ้วนหากสแกนในภาพรวม

Product Space Capture