SOW Ep. 4 สแกนแลนด์มาร์คเมืองวานร (พระปรางค์สามยอด)

SOW Ep. 4 สแกนแลนด์มาร์คเมืองวานร (พระปรางค์สามยอด)

วันนี้เราได้มีโอกาสได้เดินทางมาที่จังหวัดลพบุรีครับ ซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากรุงเทพมากนักใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. เท่านั้นเอง ซึ่งจังหวัดลพบุรีได้ฉายาที่รู้จักกันดีคือ “เมืองวานร” โดยเอกลักษณ์ของจัหวัดคือจะมีเหล่าฝูงลิงที่อาศัยอยู่ในตัวเมืองเป็นจำนวนมาก โดยโซนหลักๆ ที่พบเห็นฝูงลิงก็คือ ศาลพระกาฬ, ฝั่งตลาด และพระปรางค์สามยอด โดยพระปรางค์สามยอดนี้ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัด และยังถูกนำไปใช้เป็นตราประจำจังหวัดด้วย

ขอบคุณภาพจาก : www.google.co.th

โดยพระปรางค์สามยอดนี้ เป็นโบราณสถานและ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี ลักษณะเป็นปราสาทขอมในศิลปะบายน (พ.ศ. 1720 – 1773) โครงสร้างเป็นศิลาแลงประดับปูนปั้น สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 (ครองราชย์ พ.ศ. 1724 – ประมาณ 1757) เพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ซึ่งในขณะนั้นเป็นเมืองลูกหลวงของอาณาจักรเขมร

โดยองค์พระปรางค์สามยอดนั้นตั้งอยู่ใจกลางเมืองลพบุรี ซึ่งเมื่อใครผ่านเข้ามาจังหวัดนี้ตอนผ่านกันอย่างแน่นอน ซึ่งโดยรวมนั้นเป็นโบราณสถานที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก ดังนั้น Slam 100 ใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้นก็สามารถเก็บองค์พระปรางค์ได้ทั้งองค์ ซึ่งอุปสรรค์เดียวที่ทีมงานเจอในวันนี้คือเหล่าฝูงลิง ที่คอยเดินตามทีมงานเราตลอดการสแกน คุณป้าเจ้าหน้าที่จึงให้ไม้เรียวเราเพื่อป้องกันตัว แต่การสแกนก็ผ่านมาได้ด้วยดี ไฟล์ Piont Cloud ที่ออกมานั้นก็ออกมาอย่างสวยงามตามที่คิดไว้ ซึ่งไฟล์ที่ได้ที่ได้มานี้ก็ สามารถนำไฟล์ไปทำงานในด้านต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย ทั้งสื่อการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ การบูรณะโบราณสถานให้สืบไป หรือสามารถนำไปต่อยอดในงานอนิเมชั่นเพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการ Soft Power เพื่อนำเสนอวัฒนธรรมของชาติได้อีกด้วย โดยไฟล์ที่ได้จะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ