PAS409 Engineering ยกระดับอีกขั้นงานวิศวกรรมไทย

PAS409 Engineering ยกระดับอีกขั้นงานวิศวกรรมไทย

วันนี้ Dfine ได้มีโอกาสส่งมอบเครื่อง Matterport Pro 2 ให้กับบริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งใครหลายคนอาจจะมองว่าเจ้ากล้อง 360 ชนิดนี้จะสามารถทำงานในรูปแบบของวิศวกรรมได้อย่างไร มันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกันสักเท่าไหร่ แต่ไม่ใช่สำหรับพาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง ที่สามารถมองก้าวผ่านจุดเดิมไปอีกขั้น โดยที่นำนวัตกรรมด้านการเก็บภาพ 360 องศามาช่วยในการประสานงานและทำความเข้าใจกับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่นการทำงานในครั้งนี้ที่ พาส 409 เอ็นจิเนียริ่งได้นำมาเก็บภาพความคืบหน้าของการออกแบบและตกแต่งภายใน ให้ผู้บริหารและลูกค้าให้เห็นได้ ไม่ว่าจะอยู่ในมุไหนของโลกก็ตาม

Dfine ต้องขอขอบคุณ บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ที่มอบโอกาสในการดำเนินการให้บริการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การเริ่มเรียนรู้การใช้งาน การสั่งซื้อ การเทรนนิ่ง และยกตัวอย่างสถานะการณ์ ที่พบในการทำงานในแต่ละรูปแบบ จนถึงการส่งมอบในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าจะได้รับความพึงพอใจและมอบโอกาสในการทำงานร่วมกันในโอกาสต่อๆ ไปในอนาคต

Leave a Reply