ตัวอย่างฟิกเกอร์โมเดลพระ 3มิติ งานพิมพ์เรซิ่นสี “หลวงพ่อสด(สด จนฺทสโร)”

ตัวอย่างฟิกเกอร์โมเดลพระ 3มิติ งานพิมพ์เรซิ่นสี “หลวงพ่อสด(สด จนฺทสโร)”

ฟิกเกอร์โมเดลหลวงพ่อ พระอาจารย์หรือเจ้าอาวาสที่มีตัวเดียวในโลก โดยสามารถออกแบบรังสรรค์ด้วยตัวคุณเองแค่ ” ใช้รูปถ่ายใบเดียวเท่านั้น ” งานตัวอย่างโมเดลวันนี้เป็นฟิกเกอร์โมเดลพระ 3มิติ “หลวงพ่อสด(สด จนฺทสโร)” พระมงคลเทพมุนี นามเดิม สด มีแก้วน้อย ฉายา จนฺทสโร เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาทฝ่ายมหานิกายชาวไทย ในบรรดาหมู่ผู้ศรัทธานับถือมักเรียกท่านด้วยชื่อ “หลวงพ่อวัดปากน้ำ” เนื่องจากท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ จังหวัดธนบุรี (ปัจจุบันคือกรุงเทพมหานคร) ท่านเป็นผู้มีชื่อเสียงในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ผู้ฟื้นฟูและสืบทอดการปฏิบัติกรรมฐานพุทธานุสติโบราณ ที่เรียกว่าวิชชาธรรมกาย

โดยตัวอย่างงานเป็นโมเดลรุ่น Gift Me ที่สร้างโมเดลผ่านรูปถ่ายซึ่งตัวอย่างงานส่วนของศีรษะนั้นทำมาจากรูปภาพและปั้นส่วนของร่างกายขึ้นมาใส่ร่วมกันกลายเป็นฟิกเกอร์ 3มิติแบบในภาพ

เนื้องานโมเดลเป็นเรซิ่นจากการพิมพ์ 3มิติผ่านเครื่องพิมพ์ระบบ PolyJet มีความยืดหยุ่นและสีสมจริงมากกว่าพลาสติกทั่วไป ทนต่อแรงกระแทก และเนื่องจากส่วนของศีรษะเป็นการ Process ผ่านรูปถ่ายจึงทำให้งานที่ได้ออกมาสมจริงมาก ดังนั้นควรเลือกรูปถ่ายที่หน้าตรงและไม่มีเงาจะดีที่สุด ขนาดของโมเดลศีรษะในรูปเป็นขนาด L 1/6 และส่วนของโมเดลพระทั้งตัวเป็นขนาด M (มีขนาดเดียว) 1/14 สัดส่วน Gift Meพระสงฆ์จะค่อนข้างสมส่วนมากกว่าชุดอื่นๆ

ทั้งนี้งานโมเดล 3มิติสามารถนำไปทำพิธีเสริมศิริมงคลตามความเชื่อได้ด้วยนะ