About Us

Dfine – Digital Reality
ถ่ายทอดความจริง สู่รูปแบบดิจิตรอน โลกเสมือน

Dfine(จันทร์-เสาร์ 9.00-17.30)
Neotech Co.,Ltd.
บริษัท นีโอเทค จำกัด
โครงการ เจ.เอส.พี. เพลส 4
89/7 ถ.กัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน
เขตบางบอน กรุงเทพ 10150
**มีที่จอดรถสำหรับลูกค้า**

082-209-9942
sales@dfine3d.com


ดู Showroom ของเรา Online

Dfine – Digital Reality ทำธุรกิจเกี่ยวกับการจัดเก็บ, แปลงเปลี่ยน และ ถ่ายทอด ความเป็นจริงที่เป็นวัตถุ, บุคคล, สถานที่ และการเคลื่อนไหวความรู้สึก ไปสู่รูปแบบดิจิตรอน เรียกว่าคู่แฝดดิจิตรอน Digital Twins สำเนาดิจิตรอน Digital Scan เพื่อใช้ต่อในกระบวนการสร้างภาพยนต์, Animation, Game, VFX, VR, AR และ Metaverse เนื่องจากความนิยมปัจจุบันผู้คนใช้เวลาในโลกเสมือน, web3.0 กันมากขึ้นมีการปฏิสัมพันธ์กันแบบ Digital กันมากขึ้นทั้งการทำงาน, ประชุม, เรียนรู้ และ เล่นเกมส์ เราทุกคนจะอยู่ในโลกเสมือนกันมากขึ้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง จากประสบการณ์ในการใช้ 3D Scanner, Virtual Platform อยู่แล้ว ทางเราได้ต่อยอดธุรกิจเดิมที่ขาย 3D Printer, 3D Scanner, Software CAD CAM มากว่า 10ปีเข้าสู่โลกดิจิตรอนแบบเต็มตัว กับ Dfine-Digital Reality

Dfine – Digital Reality แปลงของจริง สู่โลกดิจิตรอน

กลุ่มสินค้าและบริการเรามี 5หมวดคือ

  1. Hardware จำหน่ายเครื่องมือ Digital Reality เช่น กล้องถ่ายภาพ3มิติ, สแกนเนอร์3มิติ, Software สร้างไฟล์3มิติ, ชุดและอุปกรณ์สวมใส่เพื่อกับการเคลื่อนที่ Motion Capture และ เครื่องพิมพ์3มิติแบบ Real Color พิมพ์ออกมาได้สมจริง
  2. Software จำหน่ายซอฟต์แวร์ ในการสร้างชิ้นงาน3มิติ การเคลื่อนไหว ปฏิสัมพันธ์ ทาง Digital
  3. Services บริการทำ Digital Reality สำหรับบุคคลทั่วไป, บริษัท, องค์กร และสถาบันต่างๆ เช่นโครงการ สร้างพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
  4. Consult & Training ให้ความรู้บุคคลทั่วไป องค์กร ทั้งแบบไม่แสวงผลกำไร และ แบบการค้า
  5. Market Place & Platform จำหน่าย Digital Asset เช่น ไฟล์3มิติ ต่างๆ คน, สัตว์, สิ่งของ ,สถานที่, MoCap การเคลื่อนไหว และ สุดท้าย 3D Printing ที่สมจริง

Reality ในความจำกัดความของ Dfine สามารถแบ่งเป็น 4 กลุ่มเช่นกัน

  1. Model Capture  สแกน 3มิติโมเดล บุคคล, สัตว์, สิ่งของ ในรูปแบบไฟล์ 3มิติ
  2. Space Capture สแกนสถานที่ ภายใน ภายนอกอาคาร นำไปใช้เพื่อ Virtual Tour, Commercial, เพื่องานก่อสร้าง AEC, BIM
  3. Motion Capture จับการเครื่องไหว ของคน, สัตว์ และ สิ่งของ ในแบบการเคลื่อนที่ 3มิติ นำไปสร้างภาพยนต์, Virtual Effect, เกมส์ หรือ สื่อบันเทิงอื่นๆ
  4. 3D Print พิมพ์3มิติ ด้วยระบบเสมือนจริง True Color 3D Printing เพิ่มโมเดลคนเหมือนคนจริงๆ หรือ ตัวอย่างสินค้า

ทำไมเลือก Dfine3D?

เพราะธุรกิจเรามีรายได้จาก Hardware และ Subscription ไม่ได้มุ่งเน้นรับงานบริการถึง End User บริการเป็นการเปิดทางให้ลูกค้ามาซื้อสินค้าหลักจากเรา ปกติเราอยากให้ลูกค้าเราไปรับงานให้ End User เราทำตัวเหมือน Wholesaler โดยเราทำธุรกิจขาย Solutions มานานกว่า 10ปี โดยให้คำปรึกษาแนะนำ ให้ลูกค้าไปทำธุรกิจต่อ โดยเรามี 3DD www.print3dd.com จำหน่าย Solution 3D Print, Scan เราดูแลหลังการขาย ซ่อมเครื่องมือ และทำ Knowledge Center ให้ลูกค้าเข้ามาอ่านเพื่อให้ใช้เครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ Dfine3D www.dfine3d.com จำหน่าย Solution Virtual Experience เราไม่ได้ขายสินค้าขาด แต่รวมถึงการดูแลระยะยาว เพื่อให้เราและลูกค้าเติบโตไปพร้อมกัน

บริษัทที่เกี่ยวข้อง 3DD – Digital Fabrication เป็นธุรกิจด้านตรงข้างกับ Dfine โดย 3DD มุ่งเน้นการออกแบบ Digital/CAD เข้าสู่การสร้างชิ้นงานจริงออกมา ผ่านเครื่องมืออย่าง 3D Printer, Laser Machine, โดยอาจจะมีการทำงานร่วมด้วยกับ 3D Scanner เพื่อจัดเก็บชิ้นงานวิเคราะห์ Reverse Engineering, Medical Purposes เรามีประสบการณ์ในอุตสาหกรรม 3D Printer, Scanner และการผลิตดิจิตรอนมากว่า 10ปี 3DD และ Dfine จึงเหมือนคู่ตรงข้าม ระหว่างของจริง กับ Digital

3DD – Digital Fabrication จากการออกแบบดิจิตรอน สู่การสร้างชิ้นงานจริง