Jobs Work with us

 

เดือน พค. 2565 ประกาศรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง เปิดโอกาศทั้งผู้มีประสบการณ์ และ เด็กจบใหม่

Sales Engineer

ใช้ทักษะความรู้เทคโนโลยี แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับธุรกิจลูกค้า

Responsibilities

 • ใช้ทักษะความรู้เทคโนโลยี แนะนำสินค้าผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะกับธุรกิจลูกค้า
 • ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างดี สามารถ Demo ให้คำปรึกษา การประยุกต์ใช้งาน กับลักษณะงานของลูกค้าได้ (มีการ Training การใช้งาน)
 • ดูแล ตอบคำถามลูกค้าทางช่องทางออนไลน์ โทรศัพท์ หน้าร้านและหน้างาน
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า วิศวกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นๆเพื่อให้การขายและบริการหลังการขายราบรื่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
 • ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

Requirements

 • สัญชาติไทย อายุ 18ปีขึ้นไป – ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ธุรกิจ, เทคโนโลยี, วิทยาศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์)
 • ใฝ่รู้และมีความสนใจในเทคโนโลยี 3D VR AR Metaverse Digital Asset
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์และมีใจรักการขายและบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมเตอร์ Microsoft Office และอื่นๆได้
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (จะได้รับพิจารณาพิเศษ บริษัทมีรถให้ใช้งาน)
 • สำคัญที่สุดที่พิจารณา มีใจเรียนรู้ สนใจ และ อยากทำงาน

About Company

บริษัท นีโอเทค จำกัด ทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Dfine – Digital Reality ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ VR, AR, Metaverse ทำสำเนาเสมือนจริงแบบดิจิตอล เพื่อใช้ต่อในด้านต่างๆ ทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การแพทย์ การศึกษา กระบวนการสร้างภาพยนตร์, Animation, Game และด้านอื่นๆอีกไม่จำกัด เนื่องจากความนิยมปัจจุบันผู้คนใช้เวลาในโลกเสมือนกันมากขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์กันแบบ Digital ทั้งการทำงาน, ประชุม, เรียนรู้ และ เล่นเกมส์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกดิจิตรอนแบบเต็มตัว กับ Dfine-Digital Reality

Location >> https://goo.gl/maps/Z9B9NhcULEHu3RgT6
89/7 โครงการเจ.เอส.พี เพลส4 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Telephone
0-2415-4346-7 Fax 0-2415-4470
Website https://www.dfine3d.com
กรอกใบสมัคร >> https://forms.gle/XNvsUBJii7Tn3Qfp6


Digital Marketing

สร้าง Content ทั้งภาพ, วิดีโอ, ข้อความ โปรโมทสินค้าอย่างสร้างสรรค์

Responsibilities 
 • ทำ content, ภาพนิ่ง, ภาพเคลื่อนไหว graphic, ตัดต่อวีดีโอ นำเสนอต่อบุคคลทั่วไป ให้เกิดความสนใจสินค้าและบริการ
 • เขียนบทความเชิงสร้างสรรค์เพื่อนำเสนอให้เหมาะสมต่อลูกค้ากลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสถาบันการศึกษา, กลุ่มบุคคลทั่วไป หรือ กลุ่มบริษัทเอกชน
 • ติดตาม เทคโนโลยี Social Media เช่น facebook, IG, Ticktock อัพเดตข่าวสารอยู่เสมอ พัฒนาตัวเองและองค์กรให้ทันสมัยต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต
 • ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้วยกันเป็นทีม
 • มีโอกาสออกนอกสถานที่ สัมภาษณ์ลูกค้า
 • ทำงานประสานกับฝ่ายขาย เข้าใจการขายเบื้องต้น
 • วางแผนและประเมินผลการโฆษณาออนไลน์ช่องทางต่างๆ

Requirements

 • สัญชาติไทย อายุ 18ปีขึ้นไป – ไม่จำกัดเพศ
 • วุฒิปวส./ปริญญาตรี สาขาการตลาด, ธุรกิจ, เทคโนโลยี, Graphic Design, นิเทศศาสตร์, Multi Media หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (ยินดีรับทั้งนักศึกษาจบใหม่และผู้มีประสบการณ์)
 • ใฝ่รู้และมีความสนใจในเทคโนโลยี3D VR AR Digital Asset
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • ใช้ Software Adobe ได้ดี เช่น PhotoShop, Illustrator, Premiere Pro ตัดต่อ Video ได้
 • สามารถใช้งาน กล้อง DSLR ถ่ายภาพนิ่งและ ภายเคลื่อนไหว (บริษัทมีอุปกรณ์พร้อม)
 • มีความรู้และความสนใจการทำโฆษณาผ่าน Google ads และช่องทางออนไลน์อื่นๆ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีใบขับขี่รถยนต์ (จะได้รับพิจารณาพิเศษ บริษัทมีรถให้ใช้งาน)
 • สำคัญที่สุดที่พิจารณา มีใจเรียนรู้ สนใจ และ อยากทำงาน

About Company

บริษัท นีโอเทค จำกัด ทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Dfine – Digital Reality ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าและบริการ VR, AR, Metaverse ทำสำเนาเสมือนจริงแบบดิจิตอล เพื่อใช้ต่อในด้านต่างๆ ทั้งสถาปัตยกรรม วิศวกรรม การแพทย์ การศึกษา กระบวนการสร้างภาพยนตร์, Animation, Game และด้านอื่นๆอีกไม่จำกัด เนื่องจากความนิยมปัจจุบันผู้คนใช้เวลาในโลกเสมือนกันมากขึ้น มีการปฏิสัมพันธ์กันแบบ Digital ทั้งการทำงาน, ประชุม, เรียนรู้ และ เล่นเกมส์ ยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกดิจิตรอนแบบเต็มตัว กับ Dfine-Digital Reality

Location >> https://goo.gl/maps/Z9B9NhcULEHu3RgT6
89/7 โครงการเจ.เอส.พี เพลส4 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
Telephone
0-2415-4346-7 Fax 0-2415-4470
Website https://www.dfine3d.com
กรอกใบสมัคร >> https://forms.gle/XNvsUBJii7Tn3Qfp6