EP.6 Real meข้าราชการ

EP.6 Real meข้าราชการ

วันนี้เราอยากนำเสนออาชีพหนึ่งที่มีเอกลักษณ์ในเครื่องแบบ นั้นคือชุดข้าราชการ ซึ่งทางเราได้มีลูกค้าที่เป็นคุณครูได้ใส่ชุดข้าราชการมาร่วมทำโมเดลกับทางDfine

ครู คือบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอน การส่งเสริมพัฒนาและถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ เพื่อหล่อหลอมพวกเขาให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนและการใช้ชีวิต ครูแต่ละวิชานั้นมีความสำคัญและเป็นหลักที่สำคัญให้แก่นักเรียน ไม่ว่าจะเป็นครูระดับอนุบาล ประถม ปวช. ปวส. ยันระดับมหาวิทยาลัยก็มีความสำคัญหมด เพราะครูอนุบาลคือจุดเริ่มต้นในการสั่งสอนและฝึกให้เด็กมีการเรียนรู้ พัฒนาการ เพื่อเติบโตในระดับต่างๆที่โ่ตขึ้น และอีกอย่างครูอาจารย์เป็นหลักในการสื่อสารถึงผู้ปกครองและเข้าใจถึงความเป็นอยู่และกิจวัตรประจำวันของเด็ก เพื่อนำมาปรับใช้ในการพัฒนานักเรียนอีกด้วย

 

👏โปรดให้เกียรติ ศิลปิน สร้างสรรค์ ไม่โยงเรื่องความเชื่อ ศาสนา การเมือง👏
มีคนถามเข้ามามากเรื่องราคานะครับ สินค้าขึ้นกับขนาด/และความต้องการอื่นๆ
🧍‍♀️Real Me – สร้างโมเดลสมจริง (ต้องเข้ามาสแกน) เริ่ม 3,490บ.
ส่งรูป+สั่งทำได้ที่นี่  https://www.dfine3d.com/real-me/
🎁Gift Me – สร้างโมเดลจากรูปถ่ายใบเดียว (แค่ส่งรูปมา)
สั่งทำได้ที่นี่  https://www.dfine3d.com/gift-me/
#dfineme #giftme #digitalcraft

เริ่มทำของขวัญกันเลย